måndag 5 november 2012

Café interiör i grått, svart och vitt

Tre lärorika och roliga veckor av perspektivlära är snart förbi. Vi har fått prova på att teckna med olika perspektivmetoder. Den senaste uppgiften var att planera en café interiör. Café interiören skulle tecknas med enpunktsperspektiv (centralperspektiv, en flyktpunkt). Planerade en modern, sofistikerad och urban vinbar (som också serverar gott kaffe & salt tilltugg) i grått, svart och vitt.
Three educational and fun weeks working with Theory of perspective will soon be over. We´ve tested different methods of drawing perspectives. Our latest task was to design a café interior using the method of central perspective (one vanishing point). I designed a modern, sofisticated and urban wine bar (that also have great coffee and some food with the wine/coffee) in greys, black and white.