tisdag 4 december 2012

Project in the making - Bonnier Business Forum

Projekt nr.1 med verklig kund: Ljudisoleringselement åt Bonnier Business Forum (nytt kontor i Helsingfors). Klassen delades upp i tre team och alla team skulle komma upp med och presentera ett förslag på ljudisoleringselement. Kunden önskade ljudisoleringselement i ett öppet kontor, gärna av tyg och med inslag av färgen orange. Företagets slogan skulle även inkorporeras i elementen. Vidare skulle elementen reflektera glädje och naturligtvis passa ihop med resten av inredningen på kontoret. Annars fick vi fria händer. Igår (må 3.12) presenterade vi våra förslag för Bonnier Business Forum och....på kvällen fick jag veta att vårt teams design skulle förverkligas! Happy! Nu har vi satt igång arbetet med att färdigställa våra element och i slutet av nästa vecka räknar vi med att kunna installera elementen. Bilder på slutresultat utlovas definitivt! I väntan på slutresultatet några bilder på project in the making. Originalskiss/förslag,skiss med önskad färgsättning&tygprover och prototyper av element.Project nr.1 with actual client: Sound isolation elements for Bonnier Business Forum (new office in Helsinki). Our class was devided into three teams and all the teams had the task to come up with and present an idea for sound isolation elements for Bonnier Business Forum. The client wished to have sound isolation in an open office, the elements should preferably be made in textile and with the colour orange incorporated. The company slogan should be visible in the design. The elements should reflect happiness and naturally go well with the rest of the interior design. The rest was up to us. Yesterday (Mon 3.12) we pitched our ideas for Bonnier Business Forum and...yesterday evening I found out that our team's design was going to be realised! Happy! The work to complete our design is now started and by the end of next week we are planning to install the elements. Pics of the end result definetly coming up! In the meantime here´s a few pics of project in the making. Original drawing of idea,drawing with chosen colouring & textiles and prototypes.