tisdag 30 december 2014

Year 2015 coming soon - Den lilla årsresumén

År 2014.
Ett roligt år. Ett fint år. Men också ett turbulent år. Ett år då det hände mycket i mitt liv. Många förändringar genomfördes och viktiga beslut togs. Nya, spännande utmaningar presenterade sig. Även personligen har jag utvecklats massor under det gångna året.
År 2014 lider mot sitt slut och det är dags för min årsresumé. Den korta versionen.

Bäst år 2014
Det bästa. Ett händelserikt år. Många viktiga pusselbitar har fallit på plats år 2014. Känner att jag är på en bra plats just nu och att jag är stark. 
En av de bästa stunderna år 2014 var att få flytta hem till egen lägenhet igen i maj.

Roligast år 2014
Roligast är att vi aktivt försökt ordna så mycket kompistid som möjligt med olika kompisgäng. Den lustigaste nya traditionen vi infört i ett kompisgäng är Thursday Dinner Club (aka Matresenärerna) en torsdag i månaden. Nya restauranger som testas, god mat och bästa vännerna. Det blir inte bättre än så.

Sämst år 2014
En del ekonomiska bakslag under våren p.g.a. jobb som utlovades men inte blev av. Tycker inte om tomma löften. Det var ekonomiskt kärvt där ett tag.

Största förändringen år 2014
Att flytta hem till Finland från Munchen, Tyskland. Ett mycket bra personligt beslut! I Finland har jag det bra.

Höjdpunkten år 2014
Resan till New York nyligen! Helt klart årets höjdpunkt. Älskar staden.

Utmaningar år 2014 
Jag har fått många roliga utmaningar år 2014. Att börja jobba som föreläsare, lärare och handledare på Axxells inredarlinje var helt klart en stor utmaning och har gett mig så mycket.
En annan spännande utmaning detta år är kapitlet jag fått skriva till en bok. Någonting jag alltid velat göra. Underbart, men också krävande.

Year 2014.
A fun, exciting but turbulent year. A lot of changes happened in my life and I´ve grown much this year. Year 2015 is coming and it is time for my resume of year 2014. The short version.

Best 2014
An eventful year. A lot has fallen into place this year. I´m in a good place right now and feel strong. One of the best moments year 2014 was to move back home to the own apartment in May.
Most fun 2014
All the time with friends I´ve got to spend. The funniest new tradition we started with one group of friends is Thursday Dinner Club one Thursday a month. New restaurants, good food and best friends. It doesn´t get better than that.
Crappiest 2014
A few economical setbacks with work that was promised but never realized. I´m no fan of empty promises. It was hard economically for a while.
Biggest change 2014
To move back home to Finland from Munich, Germany. A very good personal decision! I´m happy here.
Highlight 2014
The recent trip to New York! For sure. Love that city.
Challenges 2014
Did get many fun challenges this year. The job as lecturer and teacher in Interior Design was a huge challenge and has given me so much.
Another exciting challenge was the chapter I got the chance to write for a book. Something I have always wanted to do. Wonderful, but also demanding.