onsdag 26 september 2012

Inredningens grunder - bottenplan

Inredningens grunder har varit temat för studievecka nummer 5. En stor del av veckan har vi jobbat med bottenplaner och bekantat oss med skalalinjalen, ett nytt arbetsredskap i alla fall för mig. Vi har ritat. Räknat. Ändrat skalor. Planerat in möbler. En bra övningsuppgift för kommande projekt.
This weeks theme: Basics of Interior Design. Mostly we have been working with floor plans and getting used to a new tool, the scale ruler. Drawing. Calcuating. Changing scales. Planning in furniture. A good exercise for future projects.