måndag 17 september 2012

Inspiration, inspiration, inspiration

Inspiration gällande inredningslösningar, trender och interiörer är en viktig aspekt i inredningsjobbet. Jag blir bland mycket annat inspirerad av olika miljöer, konst, upplevelser, vackra saker & stunder, vänner och av möten med människor med intressanta livshistorier. Ibland kan jag inspireras även i en överraskande miljö eller situation, då jag minst anar det. För att hålla inspirationen vid liv försöker jag hålla mitt sinne så öppet som möjligt. Jag söker mig också gärna till miljöer och besöker evenemang som kan väcka min kreativitet och inspiration. Just nu inspireras jag av min kära, före detta hemstad Helsingfors. Helsingfors har år 2012 blivit utsedd till World Design Capital (WDC). Designhuvudstaden har under året 2012 redan bjudit på otaliga spännande evenemang att besöka. I september ordnas det ett rekordantal evenemang, många av dem avgiftsfria. Nyligen har jag haft glädjen att besöka både Helsinki Design Market och Habitare-mässan. För mig är det en enorm inspirationskälla att möta yrkesmänniskor i inredningsbranschen. Att få höra historien bakom ett företag eller en produkt och få träffa människan bakom en produkt är guld värt. Är så glad över att kunna ta med mig och senare använda en liten del av dessa yrkesmänniskors kunskap och expertis i mitt jobb.
Inspiration about current interior solutions, trends and design are an important aspect of interior design. I get inspired by different environments, art, experiences, beautiful things & moments, friends and meeting people with interesting life stories. Sometimes I get inspired in a surprising environment or situation, when I least expect it. To keep the inspiration alive, I try to keep my mind as open as possible. I also like to visit environments and events that can awake my creativity and inspiration. Right now my dear, former hometown of Helsinki inspires me. Helsinki has been appointed World Design Capital (WDC) of the year 2012. The Design Capital 2012 has already been offering numerous exciting events to visit and offers a record number of events in September, many of them free-of-charge. Recently I had the pleasure of visiting both Helsinki Design Market and the Habitare fair. For me it is a huge source of inspiration to meet professionals in the interior design industry. To hear the story behind a company or product and to get to meet the person behind a product is so valuable. I'm happy to be able to take with me and later incorporate a small part of these professionals’ knowledge and expertise in my work.