söndag 26 juli 2015

What life is all about

Sömnig söndag i skärgården. Den utlovade stormen kom aldrig. Istället smattrar ett sakta regn ner på plåttaket. Havet ligger grått och stilla på fjärden. Ett stillsamt dis har lagt sig över världen.

Inte mig emot med en söndag som denna, då lugnet är så påtagligt.
Har dragit filten över mig i soffan, njuter av en vilsam stund efter kräftkalas och gäster i dagarna två, läser något magasin som ligger framme på soffbordet och söker efter inspiration på pinterest. Sörplar kaffe ur stor mugg.
Just den här söndagen tänker jag på betydelsen av socialt umgänge och hur ett rikt socialt liv påverkar vårt välmående positivt. Jag tänker på hur viktigt det är att ha goda vänner, vänner du kan vara dig själv med, och hur lyckligt lottad jag är att ha så många fina människor i mitt liv. I slutändan är det ändå det som är det viktigaste här i livet.


Sleepy Sunday. The promised storm never came. Instead a still rain is coming down and the sea is calm and grey. The world is surrounded by a foggy haze.

I'm enjoying a Sunday like this, when the stillness is tangible.
Sitting in the sofa under a plaid, taking it easy after a few days with crayfish parties and guests, reading some magazin from the sofa table and looking for inspiration at pinterest. Sipping coffee from a big mug. 
This Sunday I'm thinking of the impact a social relations and how a rich social life affects your wellbeing in a positive way. I'm thinking of the importance of having good friends in your life, friends you can be yourself with, and how lucky I am for having so many wonderful people in my life. In the 
end that is what really matters. What life is all about. 

Pics: pinterest.com - Sleepy Sunday inspo. Collage/moodbard describing the hazy mood perfectly.